Školení první pomoci na ZŠ v Šenově

Dne 28.3.2031 proběhlo školení předlékařské první pomoci na ZŠ v Šenově. Téměř 40 zaměstnanců zde mělo možnost si prohloubit či rozšířit své znalosti týkající se této problematiky.

Celá výuka probíhala formou prezentací, které byly doplněny o praktické ukázky včetně namaskování právě probíraného poranění. Nechyběla ani resuscitační figurína s připojením na PC, která bje schopna pomocí dodávaného softwaru vyhodnotit kvalitu a učinnost prováděné resuscitace.

Všichni zúčastnění měli možnost si jednotlivé postupy vyzkoušet v praxi a s výukou byli spokojeni.

Nehlasováno

Aktivní témata