Školení první pomoci - Zdravotník zotavovacích akcí

Oblastní spolek ČČK Karviná připravu školení předlékařské první pomoci v normě „Zdravotník zotavovacích akcí“.
Norma umožňuje vykonávat zdravotníka na pobytových akcích pro děti (školy v přírodě, lyžařské výcviky, letní tábory).
 
Tento kurz je akreditovaný MŠMT České republiky.
Výuka bude probíhat v těchto termínech:
Sobota 31. října 2015
Neděle 1. listopadu 2015
Sobota 7. listopadu 2015
Neděle 8. listopadu 2015
Sobota 14. listopadu 2015

 
Kurz zahrnuje přednášky z anatomie, teoretické a praktické první pomoci, hygieny a epidemiologie, péče o nemocné, polohování a transportu, povinnosti a práva zdravotníka, vedení zdravotnické dokumentace a historie Červeného kříže. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí: písemný test, ústní a praktická zkouška.
 
 Absolvent kurzu obdrží průkaz s platností na 4 roky a osvědčení o absolvování kurzu. Po uplynutí platnosti průkazu následuje 8 hodinové doškolení s následným prodloužením platnosti průkazu.
 
Zahájení školení:      sobota 31. října 2015
Prezentace:               8,00 hodin (výuka probíhá vždy od 8,00 do 16,00 hodin)
Cena školení:            2 500,- Kč (faktura bude vystavena na základě přihlášky, možno platit hotově při prezentaci)
Místo školení:            Ú OS ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, Karviná – Mizerov,
                                   tel: 596 312 207 (budova Mateřské školky)
 
 
Přihlásit se můžete písemně, nebo formou e-mailu na adresu: bulejkova.jarmila@cckkarvina.cz, tel: 596 312 207, 607 752 550

Nehlasováno

Aktivní témata