Školení první pomoci - Zdravotník zotavovacích akcí 2014

foto školení 2.JPG

 Školení v normě „Zdravotník zotavovacích akcí“.
Norma umožňuje vykonávat zdravotníka na pobytových akcích pro děti (školy v přírodě, lyžařské výcviky, letní tábory)
 
  
            Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná (držitel akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 3314/2011-25 ze dne 11. 1. 2011 a Evropského certifikátu pro výuku první pomoci pořádá 40-ti hodinový kurz první pomoci v normě Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).
 
            Výuka bude probíhat v těchto termínech:
                                               Sobota 22. Února 2014
                                               Neděle 23. Února 2014
                                               Sobota 8. Března 2014
                                               Neděle 9. Března 2014
                                               Sobota 15. Března 2014
 
Kurz zahrnuje přednášky z anatomie, teoretické a praktické první pomoci, hygieny a epidemiologie, péče o nemocné, polohování a transportu, povinnosti a práva zdravotníka, vedení zdravotnické dokumentace a historie Červeného kříže. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí: písemný test, ústní a praktická zkouška.
 
            Absolvent kurzu obdrží průkaz s platností na 4 roky a osvědčení o absolvování kurzu. Po uplynutí platnosti průkazu následuje 8 hodinové doškolení s následným prodloužením platnosti průkazu.
 
Zahájení školení:      sobota 22. Února 2014
Prezentace:                8,00 hodin (výuka probíhá vždy od 8,00 do 16,00 hodin)
Cena školení:            2 500,- Kč (faktura bude vystavena na základě přihlášky, možno                                platit hotově při prezentaci)
Místo školení:            Ú OS ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, Karviná – Mizerov,
                                   tel: 596 312 207 (budova Mateřské školky)
 
 
Přihlásit se můžete písemně, nebo formou e-mailu na adresu: bulejkova.jarmila@cckkarvina.cz, tel: 596 312 207, 607 752 550

PřílohaVelikost
Přihláška na kurz ZZA.doc416 KB
Nehlasováno

Aktivní témata