Úřad OS ČČK

warning: Creating default object from empty value in /data/www/cckkarvina.cz/www.cckkarvina.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Senior doprava ČČK se rozšiřuje do Petrovic u Karviné.

Senior doprava ČČK od 1. 11. 2013 začala působit i v Petrovicích u Karviné. Podmínky využívání jsou trošku odlišné od zavedené služby, která funguje ve městě Karviné.
Senior doprava ČČK v Petrovicích u Karviná bude výhradně provozována jen na územní obce. Místa určená pro přepravu:

Struktura OS ČČK

Oblastní spolek ČČK Karviná vznikl 10. června 1993 registrací u Ministerstva vnitra ČR. Tento oblastní spolek byl registrován jako občanské sdružení.

Oblastní výkonná rada

Oblastní výkonná rada je volený výkonný orgán volený Valným shromážděním na dobu 4 let, dle Stanov ČČK §33 až §40.

Oblastní výkonná rada:

a) rozhoduje o zásadních záležitostech oblastního spolku ČČK v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti a koordinuje jeho činnost,

b) kooptuje potřebný počet členů OVR včetně 2 význačných osobnosti s okruhu své působnosti,

c) spravuje majetek oblastního spolku ČČK a zodpovídá za řádné hospodaření s ním,

Aktivní témata

Syndikovat obsah