50-té výročí Bezpříspěvkového dárcovství krve

Bezpříspěvkové dárcovství krve slaví v letošním roce 50-té výročí. Při této příležitosti budou oceněni pamětními listy a medailemi osoby, které se významně podílejí na propagaci dárcovství krve v našem regionu.

Český červený kříž Karviná ocení náměstka primátora Ing. Dalibora Závackého, vedoucí expozitury Revírní bratrské poklady v Karviné pí. Annu Niemczykovou, vrchní sestru Transfůzní stanice v Karviné pí. Jarmilu Winklerovou, bývalou ředitelku Úřadu Oblastního spolku pí. Jindřišku Kováčovou a předsedu Klubu dárců krve Ing. Milana Ročka.

Slavnostní předání pamětních medailí proběhne v pátek 3.12.2010 od 17 hodin v obřadní síni Městského domu kultury v Karviné.

Nehlasováno

Aktivní témata