Město Karviná podporuje naši činnost

Město Karviná již několik let přispívá na činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže v Karviné.

Abychom mohli rozšiřovat materiálně-technické zázemí a zkvalitňovat tak námi poskytované služby je finanční podpora ze strany magistrátu nesmírně důležitá.

Oblastní spolek ČČK Karviná poskytuje služby v oblasti výuky Předlékařské první pomoci jak pro zaměstnance firem a institucí v karvinském regionu, tak pro širokou veřejnost. Dále jsou to preventivně výchovné akce pro děti a mládež a zdravotnické asistence na kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných městem Karviná či nadalších akcích i mimo region.

Od loňského roku OS ČČK Karviná nabízí pro seniory z Karviné novou službu - SENIOR DOPRAVA, která slouží nejen seniorům k přepravě na úřady, k lékaři, na nákupy či jen tak na návštěvu přátel. Karvinský magistrát podpořil v loňském roce tuto službu finančním příspěvkem na pohonné hmoty, které jsou jedním z hlavních  výdajů při poskytování této služby. V letošním roce již máme cca 100 stálých klientů a jejich počet se neustále zvyšuje a již nyní zvažujeme zakoupení nového vozidla a přijetí dalšího zaměstnance, který by měl na starosti kompletní agendu týkající se Senior dopravy. Tento záměr vyžaduje nemalé finanční prostředky nejen na mzdové náklady zaměstnance ale především na pořízení vozidla, jeho údržbu a pohonné hmoty.

 

Tímto bychom chtěli karvinskému magistrátu a především jeho vedení poděkovat neboť si přístupu a finanční podpory nesmírně vážíme.

 

 

 

Nehlasováno

Aktivní témata