Nejen s kolem kolem Karviné 2011

Dne 16.9.2011 s v parku Boženy Němcové v Karviné uskutečnila akce "Nejen s kolem kolem Karviné 2011" pořádaná městem Karviná. Mezi spolupracujicí organizace patřily Český červený kříž Karviná, městská policie Karviná, SVČ Juventus Kaviná.

Celá akce byla určena pro děti a rodiče s dětma a byla zaměřena na propagaci zdravého životního stylu a bezmotorové dopravy. Vítaná byla široká veřejnost, ať už pěšky, na kole či na bruslích.

Na vyznačené trase parkem plnili účastníci předem připravené úkoly. Za jejich splnění je čekaly drobné odměny a účastnický list.

Český červený kříž Karviná zde měl několil stanovišť, na kterých se všichni přítomní mohli seznámit s ukázkami předlékařské první pomoci, vyskoušet si kardiopulmunární resustitaci na resustitačním modelu, či vidět ukázku použití externího defibrilátoru i s odborným výkladem. Samozřejmostí bylo zajitění zdravotnické asistence celé akce pomocí cyklohlídek, které pravidelně projížděli stanovenou trasu.

Naše poděkování patří p. Mgr. Martě Sedláčkové a dětem ze Zš U Lesa, kteří se podíleli na ukázkách první pomoci a zajištění zdravotnické cyklohlídky.

 Fotografie z akce zde.

Nehlasováno

Aktivní témata