Oblastní výkonná rada

Oblastní výkonná rada je volený výkonný orgán volený Valným shromážděním na dobu 4 let, dle Stanov ČČK §33 až §40.

Oblastní výkonná rada:

a) rozhoduje o zásadních záležitostech oblastního spolku ČČK v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti a koordinuje jeho činnost,

b) kooptuje potřebný počet členů OVR včetně 2 význačných osobnosti s okruhu své působnosti,

c) spravuje majetek oblastního spolku ČČK a zodpovídá za řádné hospodaření s ním,

d) rohoduje o věcech OS ČČK, které nejsou vyhrazeny valnému shromáždění

e) koordinuje, metodicky řídí a kontroluje činnost MS ČČK

 

Členem OVR je také ředitel Úřadu OS ČČK a ředitel Gerontocentra ČČK. Schází se nejméně 1krát za 2 měsíce. Rozhoduje o zásadních záležitostech oblastního spolku v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti.

Členové:

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 2 (15 votes)

Aktivní témata