Pravidla pro podávání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

ABC - Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu
NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V GERONTOCEMNTRU
 
A.  Právo uživatele služby podávat podněty, připomínky a stížnosti
Každý uživatel Gerontocentra ČČK má svá práva a má nezpochybnitelné právo podat si stížnost na záležitosti týkající se života a služeb v Gerontocentru ČČK. Uživatelé služeb mohou také podávat podněty, návrhy, případně sdělit pochvalu. Uživatelé si mohou k tomuto účelu svobodně zvolit zástupce, který je bude zastupovat při vyřizování stížnosti. Nikdo nesmí pocítit jakoukoli újmu v souvislosti s podáním stížnosti. Naše zařízení zpracovává připomínky a stížnosti jako podněty pro další zkvalitňování svých služeb.
 
B.  Forma podání stížností, připomínek a podnětů není omezena
Tradiční formou je „Schránka důvěry“ na podávání podnětů, připomínek a stížností, která je umístěna ve vstupním vestibulu našeho objektu. Schránku se vybírá 1krát týdně. Podané stížnosti a podněty mohou být i anonymní, komplikuje se tím jejich adresné vyřízení. Stížnosti či podněty lze také odeslat prostřednictvím České pošty.
 
C.  Komu má být stížnost nebo připomínka předána.
Komu má být stížnost, podnět, připomínka předána, není pro uživatele služeb vymezeno. Každý zaměstnanec zařízení je povinen tuto stížnost předat sobě nadřízenému vedoucímu zaměstnanci Gerontocentra ČČK. Vedoucí zaměstnanci jsou po přijetí stížnosti od uživatele služeb nebo podřízeného pracovníka povinni zajistit předání stížnosti ředitelce zařízení k jejímu vyřízení. Stěžuje-li si uživatel na určitého zaměstnance, je tento příslušný k  vyřízení stížnosti.
 
D.  Vedoucí zaměstnanec příslušný k vyřízení stížnosti je povinen
a) projednat stížnost se stěžovatelem nebo jeho zástupcem,
b)  ústní stížnost věrně zapsat a ověřit podpisem stěžovatele, že plně odpovídá jeho stížnosti,
c) provést zápis o vlastním prošetření a event. nápravných opatřeních,
d) projednat zápis dle písm.c) se stěžovatelem a o projednání pořídit zvláštní protokol nebo  požádat stěžovatele, aby se k zápisu vyjádřil písemně s datem a podpisem,
e) předat stěžovateli kopii zápisu nebo protokolu,
f) informovat o celé věci příslušného klíčového pracovníka a nadřízeného zaměstnance,
g) předat originály stížnosti, zápisu nebo protokolu a písemné reakce stěžovatele sociální pracovnici k založení do spisu uživatele a k zaevidování do rejstříku stížností
h) sociální pracovnice informuje bezprostředně ředitele Gerontocentra ČČK, který v případě
i) další nespokojenosti stěžovatele bere tuto skutečnost jako odvolání se k řediteli a zopakuje postup dle tohoto bodu ve vlastní kompetenci
 
E.  Odvolání se proti způsobu vyřízení stížnosti v rámci zařízení
Je-li stěžovatel nespokojen s řešením stížnosti, jaké mu předloží ředitel Gerontocentra ČČK, může se odvolat k předsedovi OS ČČK Karviná. Poučení o možnosti odvolání se je součástí písemné zprávy – protokolu ředitele o vyřízení stížnosti adresované stěžovateli.

PřílohaVelikost
Protokol o stížnosti238.5 KB
Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 1 (1 vote)

Aktivní témata