Pravidla pro uživatele služeb - povinnosti poskytovatele

 

Zásady poskytované sociální služby
 
 
 1. Poskytovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb.
 2. Zajišťuje dostupnost informací o druhu, místě, cílech a okruhu osob, kterým poskytuje sociální služby (letáky, tisk, web, exkurze, dny otevřených dveří, apod.)
 3. Informuje zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby. (Vždy informuje zájemce o ceně nabízených služeb).
 4. Vytváří pro poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožňují osobám, kterým se poskytují sociální služby naplňovat jejich lidská práva i občanská práva, a která zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby.
 5. Má zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytuje sociální služby.
 6. Plánuje poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým se poskytují sociální služby.
 7. Vede evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nebylo možné ze zákonných důvodů uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby.
 8. Dodržuje standardy kvality sociálních služeb.
 9. Uzavře s osobou smlouvu o poskytování sociální služby. 
 10. Pomáhá při zdolávání komunikačních, citových, psychických a fyzických bariér.
 11. Kvalita sociálních služeb se musí odvíjet od uspokojení samotných uživatelů služeb.

 

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 5 (1 vote)

Aktivní témata