Senior doprava ČČK

Od 1. února 2013 dochází ke změně sazby za 1 km jízdy v projektu Senior doprava ČČK.
Cena se navyšuje o 1,- Kč.
Cena za 1 km jízdy od 1.2.2013 stojí 11,- Kč.
Permanentky zakoupeny před 1.2.2013 zůstavají v platnosti.
 

Nehlasováno

Aktivní témata