Tisková zpráva POVODEŇ 2010

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad ČČK
118 04 Praha 1, Thunovská 18

www.cervenykriz.eu info@cervenykriz.eu tel. 251 104 111

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 18. 5. 2010
POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE – POVODNĚ 2010

Zvýšení stavu toků v posledních dnech způsobilo povodně na Moravě, zpočátku zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V postižených oblastech byly aktivizovány struktury Českého červeného kříže.

Na severní Moravě jde především o Oblastní spolky ČČK v Karviné, Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku, Přerově nebo Olomouci. Pomoc přichází i od oblastních spolků mimo zasažená území – např. z OS ČČK Hradec Králové.
Pomoc ČČK spočívá v zajišťování činnosti evakuačních center na výzvu příslušných orgánů, distribuci okamžité humanitární pomoci, poskytování psychosociální pomoci a podobně.
Rozsah následné pomoci bude určen po vyhodnocení zjištěných následků.
V současnosti je pomoc ČČK financována z Fondu Humanity ČČK. Pro doplnění těchto
finančních prostředků, které budou zejména na následnou pomoc potřeba, vyhlásil ČČK
veřejnou finanční sbírku.

Finanční dary je možné zasílat na sbírkové konto ČČK
č.ú. 222826/5500, v.s. 222

nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem
DMS CCK na telefonní číslo 87777
[cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč]

O vývoji situace bude ČČK informovat na svých stránkách.
Děkujeme za pomoc.

V Praze dne 18. května 2010

Dr. Marek Jukl, Ph.D. – prezident ČČK
Dr. Josef Konečný – ředitel Úřadu ČČK

Nehlasováno

Aktivní témata