Upozornění pro dárce krve

Dne 9.prosince 2011 proběhlo slavnostní předávání Zlatých plaket MUDr. J.Jánského a Zlatých křížů III.Třídy za bezpříspěvkové dárcovství krve.

Slavnostní aktiv proběhl na Základní umělecké škole v Karviné za účasti hostů z řad vedení města, zástupců  zdravotních pojišťoven, zástupců z TS v Karviné a samozřejmě hostů z řad ČČK. Celkem se akce zůčastnilo 90 pozvaných dárců.

Těm dárcům, kteří nebyli přítomni bude ocenění předáno na Transfůzní stanici v Karviné.

Ještě jednou děkujeme touto cestou všem, kteří vykonávají tak záslužnou činnost, jako je bezpříspěvkové darování krve a pomáhají tak záchránit zdraví a mnohdy i život našich spoluobčanů.

Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků,  hodně štěstí, zdraví a úspěšné vykročení do nového roku 2012.

Nehlasováno

Aktivní témata