Výuka první pomoci na střední škole

S3700001.JPG

Úřad Oblastního spolku Českého červeného kříže v Karviné již několik let vyučuje předlékařskou první pomoc na Střední odborné škole ochrany osob a majetku v Karviné – Darkově. Výuka předlékařské první pomoci probíhá v maturitních ročních v normě „Základní norma zdravotnických znalostí“ a absolventům je vystaven dvojjazyčný průkaz platný v zemích EU. Právě na tuto normu udělila Evropská unie Českému červenému kříž certifikát jako jediné organizaci v ČR.

V úterý 3. března 2009 byly zahájeny závěrečné zkoušky. Ústní zkouška a písemný test studenti absolvovali přímo ve škole a praktickou zkoušku vykonávali ve středu 10.3.2009 v učebně Českého červeného kříže Karviná. Studenti musí dosáhnout v celkovém součtu všech zkoušek 70%, aby zdárně ukončili kurz. Jestliže se jim to nepodaří, musí absolvovat opravné zkoušky.

Celá zkouška je rozdělena takto:

Písemný test z Anatomie                   10 %
Písemný test z První pomoci              30%
Ústní zkouška                                    10%
Praktická zkouška                              50%
 
Při praktické zkoušce museli studenti ošetřovat souběžně dvě poranění, která byla realisticky znázorněna. Například ošetřovali popáleninu II stupně společně s bezvědomím se zástavou životních funkcí, nebo si museli poradit se zlomeninou pažní kosti, žilním krvácením apod..
 
Figuranti na závěrečných zkouškách byli Junioři z řad ČČK Karviná.
 
Více fotek ve fotogalerii zde.
Nehlasováno

Aktivní témata