Zdravotník zotavovacích akcí - 40-ti hodinové školení

Zdravotník zotavovacích akcí - 40-ti hodinové školení

(Akreditace MŠMT ČR)

Termín: 5. - 6. listopadu;  12. - 13. listopadu a 17. listopadu 2011 (8-16 hod)

Uzavírka přihlášek: 30. října 2011

Prezentace: od 8,00 hodin

Cena: 2 500,- (učebnice v ceně)

Platnost průkazu: 4 roky

Kurz je ukončen zkouškou: písemný test, ústní zkouška, praktická zkouška

Obsah školení: Hygiena a epidemiologie, základy somatologie, předlékařská první pomoci, transport raněného, základy zdravotnické dokumentace, práce zdravotníka na zotavovací akci .........

Absolvent kurzu obdrží průkaz z platností na 4 roky a smí vykonávat dle zákona 258 funkci zdravotníka na zotavovacích akcích pro děti.

 

Přihlášku naleznete zde.

Nehlasováno

Aktivní témata