Cvičení Humanitárních jednotek ČČK "Uprchlík 2014"

HJ-2014.jpg

Ve dnech 7. - 9. 11. 2014 se dvě družstva humanitární jednotky Českého červeného kříže oblastního spolku Karviná zúčastnily republikového cvičení s názvem "Uprchlík 2014", které organizoval Český červený kříž Praha1. Už samotný název napovídá, že obsah cvičení byl opravdu zajímavý.

Po dlouhé cestě jsme dorazili na předem určené místo k základní škole v Praze-Michli, kde mělo probíhat zahájení. Celé cvičení bylo rozděleno do tří částí. V 15 hodin po zahájení a představení realizačního týmu začala první část, která byla zaměřena na využití tzv. typových činností v praxi, jedná se o sjednocené postupy v případě krizových situací. Podobné postupy používají i jednotky HZS ČR. Po této problematice následovalo představení jednotlivých zúčastněných družstev, které byly opravdu z celé republiky. Zastoupeny byly Humanitární jednotky z Karviné, Blanska, Českých Budějovic, Li toměřic, Liberce, Českého Krumlova a Prahy 1.

Ve 22 hodin byl přijat telefonát z krizového štábu města, který ohlašoval zatím neurčený počet uprchlíků z východu, kteří míří do Prahy. Tímto začala druhá část cvičení. Cílem bylo sestavit hlavní organizační štáb a dále řídící štáb úseku. Jejich úkolem bylo koordinovat činnost jednotlivých družstev a rozdělit  potřebné úkoly. Bylo zapotřebí zjistit aktuální stav zásob v obou humanitárních skladech, zajistit snídani pro všechny zasahující družstva včetně štábu, dále vytvořit nouzové  ubytování v tělocvičně pro zasahující členy a spoustu dalších úkolů. Značně vyčerpáni jsme uléhali ke spánku mezi 3:00 a 4:00 hod. ráno.

V sobotu nás čekal budíček v 6 hodin ráno, kdy nám byl tlumočen další telefonát krizového štábu města, který ohlašoval nutnost přesunu do Jílové u Prahy, kde měl být v areálu HZS zřízen uprchlický tábor. Po příjezdu na místo plnily jednotlivá družstva zadané úkoly, někteří se podíleli na zajištění chodu tábora, jiní jeli zajistit stravování pro všechny uprchlíky i zasahující členy, další týmy jely na letiště, kde uprchlíky evidovali a s pomocí policie převáželi do zřízeného nouzového ubytování. Okolo 12 hodiny dorazil do Jílové evakuační autobus HZS s první skupinou uprchlíků v doprovodu hasičů a městské policie. Po vystoupení z autobusu čekala uprchlíky nejprve dekontaminace, poté obdrželi čisté oblečení, následně prošli evidencí, zdravotní prohlídkou a byli ubytováni. Jedno ze zasahujících družstev zajistilo výdej stravy a pitného režimu. Totéž absolvovala i druhá skupina uprchlíků, která dorazila okolo 14 hodiny. Cílem celého cvičení bylo prověřit spolupráci mezi jednotlivými družstvy a součinnost s ostatními složkami IZS při takovéto krizové situaci. V 17 hodin byla oficiální část cvičení ukončena a všechny družstva se přesunula na večeři, po které následovalo  celkové zhodnocení jednotlvými zástupci družstev a následně organizačním týmem. Po tomto zakončení nás všechny čekala volná diskuze a zábava.

V neděli po snídani jsme se zhromadně pustili do likvidace části evakuačního tábora a po splnění všech úkolů a slavnostním ukončení se všechny družstva rozjela do svých rodných měst všemi směry do celé republiky. I my s karvinským týmem jsme nasedli do zásahového vozu a s poděkováním odjeli směr Karviná, nabytí energií, i když vyčerpání, s myšlenkou, že práce v červeném kříži má smysl a je důvod naši činnost dále rozvíjet.

 

Tvé hodnocení: Žádný Průměr: 5 (1 vote)

Aktivní témata