Poděkování staturárnímu městu Karviná

Kopie - Snímek 001.jpg

Velice si vážíme přístupu města Karviná, jehož zastupitelé podporují činnost našeho oblastního spolku. Snažíme se rozšiřovat naše služby pro občany města. Velice děkuje za bezplatný převod vozidla Peugeot Partner, který je využíván pro potřeby Senior dopravy ČČK.
Dále bychom chtěli poděkovat za finanční podporu, kterou nám město Karviná poskytuje. V letošním roce to byla částka 200 tis korun. Tato finanční hotovost je využívána na provozní náklady a zejména na připravenost dobrovolníků na nouzové stavy.
Děkujeme.

Nehlasováno

Aktivní témata