SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE 2013

 8.květen je celosvětově připomínán jako Den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Český červený kříž (ČČK) se ke Světovému dni připojí tradičním slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR i akcemi oblastních spolků.  Za Den Červeného kříže byl 8. květen vybrán jako den narození zakladatele Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce Henri Dunanta. Letošní rok je významný tím, že uplynulo právě 150 let od vzniku této celosvětové humanitární organizace, jejíž součástí je i Český červený kříž, jako jedna ze 188 národních společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Hnutí ČK&ČP sdružuje 84 milionů členů, zaměstnanců a spolupracuje s 13 miliony dobrovolníků na všech kontinentech. Jeho pomoc se zaměřuje na oběti válek, katastrof, epidemií, hladomorů a jiných mimořádných událostí, svou pomoc každoročně poskytne více než 200 milionů osob. Významně se angažuje také v předcházení těmto situacím. Základními principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou humanita – nestrannost – neutralita – nezávislost – dobrovolnost – jednota – světovost a zavazují jej pomáhat bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, společenský status či příslušnosti člověka v nouzi k té nebo oné straně ozbrojeného konfliktu. Český červený kříž má v současnosti na tři desítky tisíc členů a dobrovolníků a působí po celém území republiky. V červnu si ČČK připomíná 20. výroční svého vzniku, jako nástupce Československého Červeného kříže, založeného r. 1919 Alicí Masarykovou, dcerou prvního čs. prezidenta. V pondělí 13. května od 11.00 hod. se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR slavnostní shromáždění zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK a jeho kolektivních členů, i těch, kteří ČČK pomáhají pomáhat. Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch.

Nehlasováno

Aktivní témata