Tisková zpráva Českého červeného kříže ze dne 2.6.2013

 TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 2.VI.2013 POVODNĚ: ČERVENÝ KŘÍŽ JE PŘIPRAVEN
 
Vzhledem k vyhlašování vyšších stupňů povodňové aktivity v některých oblastech ČR aktivoval své struktury také Český červený kříž. Členové jeho Ústředního krizového štábu monitorují situaci a v ohrožených regionech – např. v Jihočeském kraji, Středočeském kraji, Královehradeckém kraji nebo na Děčínsku – jsou Humanitární jednotky Oblastních spolků ČČK připraveny zasáhnou, v Hlavním městě Praha je již HJ ČČK Praha 1 nasazena např. ke stavbě protipovodňových zábran a pro zřízení evakuačního centra v Černošicích.
Situaci bude ČČK i nadále sledovat.
 
 V Praze dne 2. června 2013 10:30
 
 Dr. Marek Jukl, Ph.D.                                                  Dr. Josef Konečný
 prezident ČČK                                                                ředitel Úřadu ČČK

Nehlasováno

Aktivní témata