Jih Moravy, zejména Hodonínsko a Břeclavsko, zasáhlo ničivé tornádo. Způsobilo značné materiální škody, několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší, řada lidí byla zraněna.

Do pomoci postiženým se v součinnosti s krizovým štábem Jihomoravského kraje zapojuje i Český červený kříž. Kromě okamžité pomoci se zaměří také na psychosociální pomoc. V závislosti na výtěžku veřejné sbírky nabídne i na následnou pomoc při obnově.

Podpořte pomoc Českého červeného kříže příspěvkem zaslaným na účet veřejné sbírky ČČK č. 333999/2700, variabilní symbol 2101, nebo on-line na portálu Darujspravne.cz.

Údaje pro zahraniční platbu:

Číslo účtu příjemce (IBAN): CZ14 2700 0000 0000 0033 3999

Název příjemce: Český červený kříž

Adresa příjemce: Rozdělovská 63, 169 00 Praha, ČR

Název banky příjemce: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Swiftová adresa banky příjemce (BIC): BACX CZ PP

Reference platby: VS 2101