Touto cestou děkujeme všem našim sponzorům a partnerům za finanční i materiální podporu.