Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná se kromě aktivit na poli první pomoci věnuje také dalším projektům, které by nebylo možné realizovat bez finanční podpory. Naším velkým partnerem je Statutární město Karviná, které nás v roce 2020 opět finančně podpořilo a to takto:

Na provoz Seniory dopravy nám bylo poskytnuto: 100.000,-Kč

Na ošetřovatelskou péči pro osoby bez domova nám bylo poskytnuto: 61.600,-Kč

Na fungování našeho spolku v době pandemie Coronaviru nám bylo poskytnuto: 30.000,-Kč

Z fondu primátora na zajištění chodu Úřadu našeho spolku nám bylo poskytnuto: 50.000,-Kč

Velice si nejen této podpory vážíme a věříme, že i v dalších letech budeme pro statutární město Karviná plnohodnotným partnerem.