Dárcovství krve

Kdy mohu darovat krev?

 • Je mi více než 18 let.
 • Vážím více než 50 kg.
 • Cítím se zdravý/á.
 • Netrpím vážnějším chronickým onemocněním.
 • Nejsem HIV pozitivní, ani nepatřím do skupiny se zvýšeným rizikem.
 • Jestliže jsem v posledních 6 měsících nepřišel/a do styku s vážnou chorobou (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci).
 • Jestli jsem si v posledních 6 měsících nenechal/a provést piercing mimo zdravotnické zařízení.
 • Jestli jsem nebyl/a v posledních 6 měsících operován.
 • Jestli jsem neměl/a v posledních 6 měsících přisáté klíště.

Podrobnější informace naleznete na www.nspka.cz nebo na bezplatné lince 800 900 559

Jak darování krve probíhá?

 • U okénka předložíte svůj občanský průkaz a průkaz pojišťovny. Pracovnice Vám vystaví kartu dárce. Po zaevidování pokračujete do předodběrové laboratoře, kde Vám odebereme vzorek krve (dle předpisů), dle kterého později lékař posoudí, jste-li schopen dárcovství. V téže místnosti Vám změříme krevní tlak, tepovou frekvenci, tělesnou teplotu a tělesnou hmotnost a dostanete formulář, na kterém je dotazník dárce a prohlášení dárce.
 • Poté přejdete do haly v prvním patře, kde se občerstvíte. V průběhu občerstvení se seznámíte s „Poučením dárce“, které máte k dispozici v písemné formě (na zdech, na stolech) v čekárnách. Dále si pozorně přečtete prohlášení dárce a vyplníte dotazník dárce, jenž jste obdržel v předodběrové místnosti.
 • Pak budete pozván lékařem do vyšetřovny, kde budete vyšetřen a spolu s lékařem ještě jednou proberete obsah dotazníku a prohlášení dárce, jež oba podepíšete. Lékař na základě rozhovoru, vyšetření a výsledků odběrů potvrdí svým podpisem Vaši způsobilost k dárcovství krve.
 • Po propuštění lékařem vstoupíte do předsálí, kde si umyjete předloktí až nad loketní jamky na obou horních končetinách.
 • Pak již vstoupíte do odběrového sálu. Samotný odběr trvá cca 10 min. Při odběru Vám sestra vezme ještě dvě zkumavky krve na předepsané virologické testy, což je nutné k ochraně příjemce Vaší krve. Po odběru si můžete v hale odpočinout a vypít šálek kávy.
 • Poté se vrátíte zpět dolů k evidenčnímu okénku, kde obdržíte potřebnou dokumentaci (paragraf a jiné). Legitimaci dárce krve s označením Vaší krevní skupiny dostanete u příštího odběru.
 • Na další odběr se objednávejte osobně nebo telefonicky. (Pracovnice HTO musí ověřit, zda byly všechny Vaše předepsané testy v normě.)

Před každým odběrem je nutné, telefonicky se objednat v době: od 10:00 do 14:00 hodin na telefonních číslech:

596 383 559 / 596 311 775 / 800 900 559 ( bezplatná linka )

Odběrové dny transfúzní stanice:
Pondělí 6:30 – 10:00 hodin
Úterý 6:30 – 10:00 hodin
Středa 6:30 – 10:00 hodin
Čtvrtek 6:30 – 10:00 hodin
Pátek 6:30 – 10:00 hodin

Další informace pro dárce získáte zde.