Kurzy a výuka

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

 • 6-ti hodinové školení ( Akreditace MŠMT ČR )
 • Kurz je určen pouze pro uchazeče o řidičský průkaz.
 • Kurz je ukončen: písemný test
 • Cena: 800,-Kč / osoba (učebnice v ceně)

Zdravotník zotavovacích akcí

 • 40-ti hodinové školení ( Akreditace MŠMT ČR )
 • Kurz je ukončen: ústní zkouška, praktická zkouška, písemný test
 • Cena: 2.800,-Kč / osoba ( učebnice v ceně )

Na tuto normu je OS ČČK Karviná držitelem akreditace MŠMT ČR. Po úspěšném absolvování kurzu můžete vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických zájezdů, kulturních a sportovních akcích.

Základy první pomoci 

 • 12-ti hodinové školení ( Evropský certifikát a Akreditace MŠMT ČR )
 • Absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz platných v zemích EU.
 • Obsah školení: Základy předlékařské první pomoci, transport raněného, základy obvazové techniky.
 • Kurz je ukončen: písemný test
 • Tato norma Vás neopravňuje vykonávat funkci zdravotníka na letních táborech pro děti apod.
 • Cena: 1000,-Kč / osoba ( učebnice v ceně )

Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky

 • 20-ti hodinové školení ( Akreditace MŠMT ČR )
 • Kurz je určen pouze pro pedagogické pracovníky.
 • Obsah školení: Základy předlékařské první pomoci, transport raněného, základy obvazové techniky, úrazy dětí ve škole.
 • Kurz je ukončen: písemný test
 • Absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz platných v zemích EU.
 • Tato norma Vás neopravňuje vykonávat funkci zdravotníka na letních táborech, lyžařských výcvicích pro děti apod., ale můžete vykonávat funkci zdravotníka ve škole.
 • Cena: 1 500,-Kč / osoba ( učebnice v ceně )